Privacyverklaring

Simplicity Trade GmbH hecht grote waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met dit privacybeleid informeren wij u over welke persoonlijke gegevens wij in het kader van uw sollicitatieproces verzamelen en voor welk doel de gegevens worden gebruikt. Simplicity Trade GmbH verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. Hieronder informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende bedrijven:

Simplicity Trade GmbH, OPUS en someday

Opdracht tot gegevensverwerking

softgarden e-Recruiting GmbH, Tauentzienstr. 14, D-10789 Berlijn, levert software voor het verwerken van de sollicitatiegegevens. softgarden verwerkt de gegevens namens Simplicity Trade GmbH.

Functionaris voor gegevensbescherming in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving:

Marco Tessendorf
procado Consulting, IT - & Medienservice GmbH
Warschauer Str. 58a
10243 Berlin
E-Mail: eDSB@procado.de

Locatie van de gegevensverwerking

softgarden exploiteert de IT-infrastructuur op de kantoorlocaties in Berlijn en Saarbrücken en in de datacenters van de volgende serviceproviders

 • myLoc managed IT AG
 • PlusServer GmbH

Alle datacenters zijn gevestigd in Duitsland.

Onderwerp van de gegevensbescherming

Het onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. Volgens artikel 4 lid 1 DS-GVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dit alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokken persoon"). Dit bevat informatie zoals naam, correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer, maar mogelijk ook gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die nodig zijn om onze websites te gebruiken, zoals informatie over het begin, het einde en de omvang van het gebruik van onze website en inloggegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het carrièreportaal en het sollicitantenmanagementsysteem van Simplicity Trade GmbH.

Verzameling en gebruik van uw gegevens

Geautomatiseerde gegevensverzameling

softgarden en diensten van derden kunnen voor operationele - en onderhoudsdoeleinden bestanden verzamelen die de interactie via deze applicatie registreren (systeemprotocollen) of andere persoonlijke informatie (zoals een IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Wanneer u de producten van softgarden gebruikt, verzendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens. De volgende gegevens worden afzonderlijk opgeslagen van alle andere informatie die u ons verstrekt:

 • datum en tijd van toegang,
 • browsertype en -versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • URL van de daarvoor bezochte website,
 • hoeveelheid verzonden gegevens,
 • IP-adres van de toegang

Deze gegevens worden alleen om technische redenen opgeslagen en worden nooit aan een specifieke persoon toegewezen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door de gebruiker ingevoerde gegevens

Algemeen

Om het sollicitatieproces voor u transparant te maken, kunt u zich registreren. Te dien einde moet u uw naam, e-mailadres en wachtwoord invoeren. Deze gegevens zijn nodig om een account in het carrièreportaal voor u in te stellen en te beheren. Tot slot hebben wij deze en mogelijk andere gegevens nodig om te reageren op verzoeken, vragen en kritiek.

Ander optionele gegevens zijn;

 • contactgegevens (adres, telefoonnummer)
 • CV-gegevens (zoals onderwijs, beroepsopleiding, beroepsopleiding, taalvaardigheden)
 • profielen in sociale netwerken (zoals XING, LinkedIn, Facebook)
 • documenten in verband met sollicitaties (sollicitatiefoto's, begeleidende brieven, certificaten, referenties, werkstalen, enz.)

Rechtsgrondslag voor verwerking: § 26 lid1 BDSG (AVG)- "nieuw".

Verwerking van CV-documenten

softgarden verwerkt en analyseert documenten die door de sollicitant zijn geüpload om CV-gegevens te extraheren. De verwerking vindt plaats binnen de infrastructuur van softgarden. Dit wordt niet aan derden overgedragen. Rechtsgrondslag is § 26 lid 1 BDSG (AVG) - "nieuw".

Overdracht van gegevens

In de loop van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan de structuur van de firma softgarden e-recruiting GmbH veranderen naarmate de rechtsvorm wordt gewijzigd of als er dochterondernemingen, bedrijfsdivisies of afdelingen worden opgericht, gekocht of verkocht. Bij dergelijke transacties wordt de klantinformatie gedeeld met het deel van het bedrijf dat moet worden overgedragen. In het geval dat persoonlijke gegevens in deze context aan derden worden verstrekt, zal softgarden ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en conform de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Feedbackmodule

Om onze sollicitatieprocedures te optimaliseren, biedt softgarden u de mogelijkheid om tijdens de sollicitatieprocedure feedback te geven. Daarbij worden de titel en locatie van de functie waar u naar gesolliciteerd hebt, vastgelegd. Deze informatie kan samen met uw feedback ook worden gedeeld met externe partners zoals kununu. Aanvullende persoonsgebonden gegevens, zoals de titel en locatie van de functie, worden niet verzameld. Er vindt geen overdracht van persoonsgebonden gegevens plaats. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

Inkomensstatistiek module

softgarden zal u in verschillende stappen van de sollicitatieprocedure de mogelijkheid geven om feedback over het door u gewenste salaris en de u aangeboden salarissen te geven. De daarbij overgemaakte informatie wordt geanonimiseerd. De informatie wordt zonder verwijzing naar uw naam en uw contactgegevens opgeslagen en dient voor statistische doeleinden om de sollicitatieprocedure in de toekomst nog beter vorm te geven.

Wettelijke basis is art. 6 lid 1 zin 1 letter f AVG.

Abonnee van nieuwe vacatures

Op het Carrière Board bestaat de mogelijkheid dat u zich automatisch over nieuwe vacatures van de Simplicity Trade GmbH kunt laten informeren. Dit gebeurt ofwel door middel van een e-mail nieuwsbrief ofwel via een RSS-Feed. Hiervoor kunnen de doelgroep, jobgroep en locatie ingevoerd worden om het abonnement te specificeren. U kunt echter ook zonder verdere specificatie over nieuwe vacatures geïnformeerd worden. Wilt u via de e-mail nieuwsbrief over nieuwe vacatures geïnformeerd worden, dan hebben wij uw e-mailadres nodig. Wettelijke basis hiervoor is uw instemming met de ontvangst van de nieuwsbrief conform art. 6 lid 1 letter a AVG. U kunt te allen tijde via de afmeldlink in de nieuwsbrief uw instemming met de ontvangst van de nieuwsbrief herroepen. Via de RSS-Feed worden er geen persoonsgegevens met het oog op informatie over nieuwe personeelsadvertenties verwerkt.

Talentenpool

Na een niet succesvolle sollicitatie bestaat de mogelijkheid dat u in onze talententool opgenomen wordt. Indien een gelijkaardige of andere passende betrekking vacant is, kunnen wij u dan in dit verband contacteren. De opname in de talentenpool gebeurt op vrijwillige basis door het gebruik van een Opt-In link. Wettelijke basis hiervoor is de instemming van de betrokken persoon met de opname in de talentenpool als bedoeld in art. 6 lid 1 letter a) DS-GVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking). U kunt deze instemming met de opname in de pool te allen tijde herroepen.

Deel berichten

De mogelijkheid bestaat om de personeelsadvertenties op verschillende sociale netwerken te delen. Daarvoor worden er per netwerk verschillende knoppen aangeboden. Nadat u op één van deze knoppen hebt geklikt, wordt u naar de betreffende netwerken doorverwezen en geraakt u daar op hun inlogpagina’s. Deze knoppen vormen geen Plug-Ins en dragen geen persoonsgegevens direct aan de exploitanten van de sociale netwerken over. Momenteel kunt u de personeelsadvertenties op volgende sociale netwerken delen:

 • Facebook (https://de-de.facebook.com/privacy/explanation)
 • Twitter ( https://twitter.com/de/privacy )
 • LinkedIn ( https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-join-privacy-policy )
 • Xing ( https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung )
Onder de aangegeven links kunt u bovendien vernemen hoe de genoemde sociale netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Softgarden slaat zogenaamde "cookies" op om u een uitgebreid scala aan functies aan te bieden en om het gebruik van onze websites eenvoudiger te maken. "Cookies" zijn kleine bestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Als u geen "cookies" wilt gebruiken, kunt u de opslag van "cookies" op uw computer voorkomen door dit in uw internetbrowser zodanig in te stellen. Houd er rekening mee dat de (omvang van de) functionaliteit van onze website dan mogelijk beperkt is.

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de werking hieronder worden uitgelegd:

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend zodra u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser sluit.

Persistente cookies

Persistente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. Deze periode verschilt per cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om softgarden in staat te stellen om de diensten te leveren. Daarnaast zullen er gegevens worden verzameld ten behoeve van analyse, interactie met ondersteunings- en beoordelingsplatforms, beheer van ondersteuning en contactverzoeken, beheer van gebruikersdatabases, het beheren van contacten en het verzenden van berichten, contactopname met gebruikers, toegang tot profielen van derden.

De persoonlijke informatie die voor de vermelde doeleinden wordt gebruikt, wordt uiteengezet in de relevante paragrafen van dit document.

Verbeteren van de door softgarden aangeboden diensten

Er worden verschillende systemen gebruikt om de aangeboden diensten te verbeteren en de klant te ondersteunen bij vragen om ondersteuning.

Platforms voor online enquêtes

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks communiceren via de applicatie met online uitgevoerde onderzoekplatforms door derden. Dit type service kan nog steeds navigatie- en gebruiksgegevens verzamelen voor de pagina's waar de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers de service niet gebruiken. Rechtsgrondslag is Art. 6 (1) 1e zin punt f) GDPR.

De SurveyMonkey-widget is een service voor interactie met het SurveyMonkey online-enquêteplatform dat wordt beheerd door SurveyMonkey Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookie- en gebruiksgegevens.

Verwerking locatie: VS - https://www.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/

Meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische maatregelen

De persoonsgebonden gegevens van de gebruiker kunnen door de verantwoordelijke instantie worden gebruikt voor juridische doeleinden in het kader van gerechtelijke procedures of voor mogelijke juridische acties die voortvloeien uit het niet correct gebruiken van softgarden-producten of gerelateerde services. De gebruiker is zich ervan bewust dat softgarden door de autoriteiten kan worden verplicht om persoonsgebonden gegevens vrij te geven. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, punt e DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Informatie die niet is opgenomen in dit privacybeleid

Nadere informatie over de verzameling of verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde aan de verantwoordelijke instantie worden opgevraagd via de gespecificeerde contactgegevens.

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben altijd het recht om te weten of hun persoonlijke informatie is opgeslagen en kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke instantie om de inhoud en herkomst van de opgeslagen gegevens te achterhalen, om de juistheid ervan te verifiëren, aan te vullen, te verwijderen, bij te werken, te corrigeren of om te zetten naar een anoniem formaat of om te vragen onrechtmatig opgeslagen gegevens te blokkeren en om hun verwerking om legitieme redenen te weigeren.

Neem daarvoor per e-mail via of per post op het hierboven vermelde adres contact op.

Bovendien kunt u op elk gewenst moment en zonder opgave van redenen gebruik maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen en de gegeven toestemmingsverklaring met ingang van de toekomst te wijzigen of in te trekken. U kunt de annulering per post, per e-mail of per fax aan de contractpartner overmaken. Er ontstaan daarbij geen andere kosten dan de verzendkosten of de transmissiekosten volgens de bestaande basistarieven. Houd er echter rekening mee dat verder gebruik van de software dan niet meer mogelijk is.

Bewaarperiode

Na het voltooien van het sollicitatieproces worden uw gegevens 6 maanden bewaard in geval van afzegging.

Na het verstrijken van deze periode worden de gegevens geanonimiseerd om beschikbaar te zijn voor latere statistische evaluaties.

De producten van softgarden ondersteunen niet-tracking-aanvragen via webbrowsers (“niet volgen”).

Voor informatie over de vraag of externe derden het “niet-volgen”-protocol naleven, dient u het privacybeleid van de dienstverlener in kwestie te raadplegen.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht enig andere administratieve of gerechtelijke procedure hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waarin u gevestigd bent, waarin uw werkplek zich bevindt of waarin de vermeende schending heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens van u de DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming) schendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure op grond van artikel 78 van de DS-GVO (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wijzigingen in dit privacybeleid

softgarden behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door haar gebruikers op deze pagina dienovereenkomstig te informeren. Gebruikers worden daarom aangemoedigd om deze pagina regelmatig te bezoeken door de datum van de laatste wijziging onderaan de pagina te controleren. Als een gebruiker een wijziging in het privacybeleid niet accepteert, kan hij niet langer op de diensten van softgarden beroep doen en kan hij softgarden verzoeken om zijn persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het huidige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgebonden gegevens die de verantwoordelijke instantie over een gebruiker heeft opgeslagen.

Versie

Documentstand: 24.09.2019
Rev. 1.6